Uued koroonameetmed

Vastavalt HTM saadetud Vabariigi Valitsuse korraldusele on Adavere Põhikooli kõik kooliastmed alates 14.12 – 22.12.2020 distantsõppel.
Vabandame eelneva eksitava postituse pärast.
Haridusasutuste piirangud 14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides. Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida.
Avatuks jäävad:
• lasteaiad ja -hoiud;
• koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel;
• õpilaskodud.
Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel
Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes
• vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
• vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
• sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.
KOOLIVAHEAEG 23.12 – 10.01.2021
KOHTUME UUEL, 2021, AASTAL!

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210