Põltsamaa Vallavolikogu otsuse teatavakstegemine

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 3 teavitab Põltsamaa Vallavalitsus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ning selle õpilasi ja nende vanemaid Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsusest nr 1-3/2020/11 "Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine".
Link otsusele: http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/4108437

Põltsamaa Vallavalitsuse nimel Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.
 

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210