ÕPPETÖÖ KORRALDAMISEST ADAVERE PÕHIKOOLIS

  • Õppetöö jätkub distantsõppel kuni 5.06.2020
  • Haridus- ja Teadusministeerium soovitab distantsõppe õpikoormust vähehaaval vähendada ja tegeleda kokkuvõtvate teemadega
  • Raskustes õpilastele võimaldab kool kontaktõpet/konsultatsioone kooli ruumides arvestusega, et korraga ei viibi kohal üle 10 õpilase. Klassijuhatajad teavitavad õpilasi nö kontaktõppe tunniplaanist
  • 7. klass tegeleb 18.05. – 29.05. loovtööga (juhendajad õpetajad on abiks) Selle aja jooksul valmib töö, mis esitatakse 29.05.2020 direktorile. Samas valmistutakse ka esitluseks (videoklipid). Loovtöö kaitsmine toimub elektrooniliselt 3.06.2020
  • Õpikud koguvad kokku klassijuhatajad kindlal nö õpilastega kokkulepitud päeval, ajavahemikul 1.-5. juunini /tühjendada ka kapid riietest ja jalatsitest, tagastada kapi võti
  • Klassi lõpetamine: 1.- 8. klassid lõpetavad esmaspäeval, 8. juunil kell 9.00. Kellaaega täpsustab klassijuhataja, sest tuleb kinni pidada ohutusnõuetest (2+2 jt reeglid, mida ka eriolukorras tuli täita)
  • 9. juunil lõpetab 9. klass – põhikooli lõpuaktus on 18.00 (aktusel viibivad lõpetajad ja nende kuni 2 täiskasvanud pereliiget)
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210