Õppeaasta avaaktus

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad

2017/2018 õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril algusega kell 10.00 mõisasaalis. Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

Õpikud ja töövihikud saavad õpilased aineõpetajailt esimeses ainetunnis.Hommikusööki ja lõunat saab alates 4. septembrist tavapäraselt 8.00-8.25 ja 12.00-12.25.

Pikapäevarühm alustab tööd 4. septembril. Pikapäeva rühma ja ringidesse astumiseks on vajalik vanema avaldus, mille leiab koolilehelt või saab paberkandjal koolist.

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210