Uudised

Ajutise e-õppe kehtestamine

Head õpilased ja vanemad
Seoses Eestis kujunenud viirusohtliku olukorraga ning lähtudes Põltsamaa vallavalitsuse otsusest katkestab Adavere Põhikool õppetöö koolimajas 13.03-20.03.2020 ning rakendab e-õppe (e-kooli vahendusel).
Õppetöö lasteaias jätkub tavapärasel moel. Lasteaialapse kojujäämise otsustab vanem.
Soovime kõigile mõistvat suhtumist.

Põltsamaa Vallavolikogu otsuse teatavakstegemine

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 3 teavitab Põltsamaa Vallavalitsus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ning selle õpilasi ja nende vanemaid Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsusest nr 1-3/2020/11 "Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine".
Link otsusele: http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/4108437

Põltsamaa Vallavalitsuse nimel Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.
 

Vanemate mõttekoja vestlusring

ADAVERE PÕHIKOOLI MÕISASAALIS TOIMUB 5. VEEBRUARIL 2020 KELL 17.30 VANEMATE MÕTTEKOJA VESTLUSRING

Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamisest.
Osalevad:
Põltsamaa vallavanem Margus Möldri
Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm
Põltsamaa valla haridus- ja kultuurinõunik Silja Peters

Ootame kooli hoolekogu liikmeid ja nii kooli kui lasteaia lapsevanemaid. 

Lehed

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210