Uudised

Lastevanemate üldkoosolek

Lugupeetud lapsevanem

Ootame Teid 12. oktoobril 2017 kooli lastevanemate üldkoosolekule kell 17.30 mõisa saali.

Õhtu kava:

▪ Lapse motivatsiooniprobleemide põhjused ning võimalikud sekkumise viisid
/psühholoog ja coach Taimi Elenurm
▪ Vanemate hoolekogu aastaaruanne ja uute liikmete kinnitamine hoolekogusse
/hoolekogu esimees Aire Parts

Direktor Sirje Jõemaa vastused Teie võimalikele küsimustele

28.09.2017 - õpetajad koolitusel

Õpilastele pakume järgmist tegevust vanema nõusolekul:

I - V klassi õpilased kogunevad kella 9.00-ks mõisa saali, kus algavad tegevused kella 12.00-ni:

Õppeaasta avaaktus

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad

2017/2018 õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril algusega kell 10.00 mõisasaalis. Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

Õpikud ja töövihikud saavad õpilased aineõpetajailt esimeses ainetunnis.Hommikusööki ja lõunat saab alates 4. septembrist tavapäraselt 8.00-8.25 ja 12.00-12.25.

Pikapäevarühm alustab tööd 4. septembril. Pikapäeva rühma ja ringidesse astumiseks on vajalik vanema avaldus, mille leiab koolilehelt või saab paberkandjal koolist.

Lehed

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210