Õppenõukogu

1. Õppe-kasvatustöö aruande 2017/2018 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine
3. Muudatuste tegemine korda: Adavere Põhikooli kodukord
4. Isikuandmete kaitse korraldamine Adavere Põhikoolis
5. Mitmesugust
 o Tööjaotusest 2018/2019 õppeaastal
 o Aktus ja septembrikuu täpsustatud tegevuskava
 o KIK õppekäigud septembris

Toimumise aeg: 
Esmaspäev, august 27, 2018 - 09:30
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210