Tunniplaan


1. klass2. klass3. klass4. klass5. klass6. klass7. klass8. klass9. klass
ESELinglise keeltantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetuseesti keelmatemaatikaajalugu
matemaatikamatemaatikaeesti keeleesti keelinglise keelmatemaatikamatemaatikaajaluguajalugu
kehalinekehalinematemaatikamatemaatikamatemaatikaeesti keelinglise keelajalugumatemaatika
eesti keeleesti keeleesti keelettevõtlusettevõtlusmatemaatikavene keelfüüsikafüüsika
SELkehalinekehalinekehalineinglise keelajalugueesti keeleesti keel
muusikamuusikaeesti keelkirjandusajaluguinglise keelinglise keel
muusikamuusikatehno Ttehno P/Ttehnoloogia
tehno Ttehno P/T
Teesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatikaloodusõpetusinglise keelkehalinekehalinekehaline
kehalinekehalinemuusikamuusikaeesti keelmatemaatikakirjandusmatemaatikabioloogia
kunstiõpetuskunstiõpetuseesti keeleesti keelmatemaatikakirjandusmatemaatikainglise keelinglise keel
matemaatikamatemaatikainglise keelinglise keelinglise keeleesti keelgeograafiainformaatikamatemaatika
inglise keelkehalinekehalineinformaatikavene keelbioloogiakunstiõpetusmatemaatika
kirjandusloodusõpetustehno Pkeemiakeemia
kehalinekehalinetehno Ptehno P
Keesti keeleesti keelinglise keelinglise keelinglise keeleesti keelgeograafiageograafia
eesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatikakeskkondajaluguvene keelinglise keelinglise keel
muusikamuusikaeesti keeleesti keelajaluguajaluguloodusõpetuskirjanduskirjandus
tööõpetustööõpetusloodusõpetusloodusõpetusajaluguloodusõpetusinformaatikavene keelvene keel
tantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetustehno Tkirjandusvene keelloovtöökeemiakeemia
ühiskondmuusikabioloogiageograafia
muusikamuusika
Neesti keeleesti keelinimeseõpetuskehalinekehalinematemaatikavene keelvene keel
muusikamuusikaeesti keeleesti keelmatemaatikavene keelgeograafiamatemaatikaühiskond
matemaatikamatemaatikainglise keelinglise keelkunstiõpetuskunstiõpetusinglise keelmatemaatikaühiskond
eesti keeleesti keelkehalinekehalineinimeseõpetusmatemaatikakirjandusinimeseõpetusbioloogia
inimeseõpetuskunstiõpetustehnoloogiatehno P/Ttehno P/Tloodusõpetuseesti keeleesti keel
tehno P/Ttehno P/Tkunstiõpetuskunstiõpetus
robootika
Rloodusõpetusloodusõpetustööõpetustantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetusmatemaatikavene keelvene keel
kehalinekehalinekunstiõpetuskunstiõpetusinglise keeleesti keelmatemaatikakarjäärkarjäär
eesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatikaloodusõpetusloodusõpetusvene keelbioloogiamatemaatika
kunstiõpetuskunstiõpetuseesti keeleesti keelrobootikainimeseõpetusinimeseõpetusfüüsikafüüsika
tantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetusloodusõpetusmatemaatikaettevõtlusinglise keelkirjanduskirjandus
eesti keelmatematikakehalinekehalinekehaline
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210