Tunniplaan


1. klass2. klass3. klass4. klass5. klass6. klass7. klass8. klass9. klass
Ematemaatikaeesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatikamatemaatikakehaline Tkehaline Tkehaline T
kehalinekehalinekehalineinglise keelinglise keeleesti keelmatemaatikaajalugueesti keel
eesti keelmatemaatikamatemaatikaeesti keelinfomraatikainglise keelinglise keelajalugumatemaatika
muusikamuusikamuusikaettevõtlusettevõtlusinformaatikainformaatikamatemaatikainglise keel
inglise keelmuusikamuusikavene keelajalugufüüsikavene keel
kehaline Pkeh P/eesti kkehaline Pajaluguvene keelfüüsika
kirjandustehnoloogia Ttehnoloogia Ttehnoloogiabioloogia
tehnoloogia Ttehnoloogia Ttehnoloogiatehnoloogia
Ttantuõpetustantsuõpetustantsuõpetuskirjandusvene keelmatemaatikavene keel
eesti keeleesti keeleesti keelloodusõpetusmatemaatikamatemaatikavene keelgeograafiakeemia
kunstiõpetuskunstiõpetuskunstiõpetusmatemaatikaloodusõpetuseesti keelmatemaatikakeemiaeesti keel
eesti keeleesti keeleesti keeleesti keelinglise keelloodusõpetuseesti keelinformaatikamatemaatika
matemaatikamatemaatikakunstiõpetuskunstiõpetusinglise keelinglise keeleesti keelmatemaatika
inglise keeltantuõpetustantuõpetusloodusõpetusmatemaatikaeesti keelkeemia
kehaline Tkehaline Tmuusikamuusika
Ktööõpetustööõpetustööõpetuskehaline Pkehaline Pinglise keelinglise keelvene keelmatemaatika
eesti keeleesti keeleesti keeleesti keelajaluguvene keelmatemaatikabioloogiavene keel
muusikamuusikamuusikainglise keelajaluguajalugugeograafiamatemaatikainglise keel
eesti keeleesti keeleesti keeleesti keelloodusõpetusajaluguvene keelinglise keelfüüsika
kehalinekehalinekehalinematemaatikamatemaatikaeesti keelinglise keelajalugu
eesti keelmuusikamuusikafüüsikaajalugu
eesti keel
Neesti keeleesti keeltehnoloogia Tloodusõpetuskehaline Pkehaline Pkehaline P
eesti keeleesti keelmatemaatikaeesti keelmatemaatikamatemaatikaloodusõpetuskunstiõpetuskunstiõpetus
matemaatikainimeseõpetusinimeseõpetusmatemaatikakõneravikirjandusloodusõpetusmatemaatikakirjandus
kehalinekehalinekehalinetehnooogia Ttehnoloogia Tmatemaatikakirjandusinimeseõpetusbioloogia
loodusõpetusloodusõpetuskeh T/teh Pkeh T/teh Pkeh T/teh Pbioloogiakirjandusühiskond
kehaline Pkehaline Pkehaline Pmatemaatikakirjandusühiskond
tehnoloogia Ptehnoloogia Pkeh T/teh Pkehaline Tkehaline T
tehnoloogia P
Rmatemaatikamatemaatikamatemaatikamatemaatikaeesti keelkehaline Pkehaline Pkehaline P
kunstiõpetuskunstiõpetuskunstiõpetusinglise keelinglise keelkunstiõpetuskunstiõpetuskarjäärkarjäär
loodusõpetuseesti keeleesti keelloodusõpetusinimeseõpetuskirjandusgeograafiabioloogiakirjandus
tantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetusmuusikakeskkondinimeseõpetusinimeseõpetusvene keelinglise keel
inglise keeltantsuõpetustantsuõpetusühiskondvene keelinglise keelgeograafia
kehaline Tkehaline Tkehaline Tkirjanduskeemiageograafia
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210