Tunniplaan


1. klass2. klass3. klass4. klass5. klass6. klass7. klass8. klass9. klass
Eüldõpeüldõpeüldõpeinglise keelinglise keelmatemaatikakehaline Tkehaline Tkehaline T
üldõpeüldõpeüldõpematemaatikamatemaatikaajaluguinglise keelfüüsikavene keel
üldõpeüldõpeüldõpematemaatikamatemaatikaajaluguinglise keelfüüsikafüüsika
kehalinemuusikamuusikaeesti keeleesti keelinglise keelvene keelvene keelfüüsika
informaatikainformaatikatehnoloogia tehnoloogiatehnoloogiamatemaatikamatemaatikainglise keel
kehalinekehalinetehnoloogia tehnoloogiatehnoloogiamatemaatikainglise keelinglise keel
kehaline Pkehaline Pkehaline Ptehnoloogiatehnoloogiatehnoloogia
tehnoloogiatehnoloogia
Tüldõpeüldõpeüldõpekehaline Tkehaline Tkehaline Teesti keeleesti keelmatemaatika
üldõpeüldõpeüldõpeinglise keelinglise keelloodusõpetuskirjanduskirjandusmatemaatika
üldõpeüldõpeüldõpematemaatikamatemaatikakunstkunstkeemiaeesti keel
kehalinemuusikamuusikaeesti keeleesti keelmatemaatikageograafiakeemiakirjandus
inglise keeleesti keeleesti keelmatemaatikageograafiageograafiavene keel
eesti keelmatemaatikabioloogiageograafia
kirjandusbioloogiamuusika
Küldõpeüldõpeüldõpekehalinekehalinevene keelajaluguinglise keelmatemaatika
üldõpeüldõpeüldõpeloodusõpetusloodusõpetusmatemaatikaajaluguajaluguinglise keel
üldõpeüldõpeüldõpematemaatikamatemaatikaloodusõpetusloodusõpetusajalugueesti keel
üldõpeüldõpeüldõpeettevõtlusettevõtlusloodusõpetusloodusõpetusmatemaatikakirjandus
inglise keelinglise keelinformaatikainimeseõpetuseesti keelmatemaatikamatemaatikageograafia
ajalugukirjandusmuusikamuusikakeemia
ajalugumuusikakeemia
Nüldõpeüldõpeüldõpematemaatikamatemaatikainglise keelkehaline Pkehaline Pkehaline P
üldõpeüldõpeüldõpetloodusõpetusloodusõpetusmatemaatikavene keelvene keelajalugu
üldõpekehalinekehalineeesti keeleesti keeleesti keelinglise keelinglise keelajalugu
inglise keelinimeseõpetusinimeseõpetuskunstkunstinglise keeleesti keeleesti keelmatemaatika
üldõpeüldõpemuusikamuusikavene keelmatemaatikainimeseõpetusbioloogia
kehaline Tkehaline Tkehaline Tinformaatikamatemaatikabioloogia
kehaline Tkehaline Tkehaline T
Rüldõpeüldõpeüldõpetinglise keelinglise keelettevõtluskehaline Pkehaline Pkehaline P
üldõpeinglise keelloovtantsloovtantskeskkondühiskondinformaatikainformaatikavene keel
üldõpeloovtantsinglise keeleesti keeleesti keelinimeseõpetusinimeseõpetuskunstkunst
loovtantsliiklus ja ohutusliiklus ja ohutusinformaatikavene keelbioloogiakarjäärkarjäär
kehaline Pkehaline Pkehaline Pkirjanduskirjandusühiskond
vene keelvene keelühiskond
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210