Tunniplaan


1. klass2. klass3. klass4. klass5. klass6. klass7. klass8. klass9. klass
ESELinglise keeltantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetuseesti keelinglise keelinglise keel
matemaatikamatemaatikaeesti keeleesti keelinglise keelmatemaatikamatemaatikaajaluguajalugu
kehalinekehalinematemaatikamatemaatikamatemaatikaeesti keelinglise keelajalugumatemaatika
eesti keeleesti keeleesti keelettevõtlusettevõtlusmatemaatikavene keelmatemaatikabioloogia
SELkehalinekehalinekehalineinglise keelajalugueesti keeleesti keel
muusikamuusikaeesti keelkirjandustehno Tfüüsikafüüsika
muusikamuusikatehno Ttehno P/T
tehno P/T
Teesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatikainformaatikainglise keelkehalinekehalinekehaline
kehalinekehalinemuusikamuusikaeesti keelmatemaatikakirjandusmatemaatikabioloogia
kunstiõpetuskunstiõpetuseesti keeleesti keelmatemaatikakirjandusmatemaatikainglise keelinglise keel
matemaatikamatemaatikainglise keelinglise keelinglise keeleesti keelgeograafiainformaatikamatemaatika
inglise keelkehalinekehalineloodusõpetusvene keelbioloogiafüüsikafüüsika
kirjandusloodusõpetustehno Pkeemiakeemia
kehalinekehalinetehno Pmuusikamuusika
Keesti keeleesti keelinglise keelinglise keelinimeseõpetusinglise keelinformaatikavene keelvene keel
eesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatikakeskkondajaluguvene keelinglise keelmatemaatika
muusikamuusikaeesti keeleesti keelajaluguajaluguloodusõpetusmatemaatikageograafia
tööõpetustööõpetusloodusõpetusloodusõpetusajaluguloodusõpetuseesti keelmatemaatikaühiskond
tantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetustehno Tvene keelloovtööbioloogiaühiskond
ühiskondmuusikakeemiakeemia
Neesti keeleesti keelinimeseõpetuskehalinekehalinekunstiõpetusvene keelvene keel
muusikamuusikaeesti keeleesti keelmatemaatikavene keelinglise keelgeograafiaajalugu
matemaatikamatemaatikainglise keelinglise keelkunstiõpetuskunstiõpetusinglise keelkirjanduskirjandus
eesti keeleesti keelkehalinekehalinekirjandusmatemaatikaeesti keelinimeseõpetusinglise keel
inimeseõpetuskunstiõpetustehnoloogiatehno P/Ttehno P/Tloodusõpetuseesti keeleesti keel
tehno P/Ttehno P/Tgeograafia
robootika
Rloodusõpetusloodusõpetustööõpetustantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetusgeograafiavene keelvene keel
kehalinekehalinekunstiõpetuskunstiõpetusinglise keeleesti keelmatemaatikakarjäärkarjäär
eesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatikaloodusõpetusloodusõpetusvene keelbioloogiamatemaatika
kunstiõpetuskunstiõpetuseesti keeleesti keelrobootikamatemaatikamatematikakunstiõpetuskunstiõpetus
tantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetusloodusõpetusmatemaatikainimeseõpetusinimeseõpetuskirjanduskirjandus
eesti keelinformaatikakehalinekehalinekehaline
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210