Tunniplaan


1. klass2. klass3. klass4. klass5. klass6. klass7. klass8. klass9. klass
Eüldõpeüldõpeüldõpeüldõpematemaatikavene keelkehaline Tkehaline Tkehaline T
kehalineüldõpeüldõpeüldõpematemaatikavene keelvene keelinglise keelajalugu
üldõpekehalinekehalineüldõpeinformaatikamatemaatikainglise keelvene keelajalugu
üldõpeüldõpemuusikamuusikainimeseõpetusmatemaatikamatemaatikakeemiaeesti keel
inglise keelõpiabimuusikaühiskondmatemaatikakeemiavene keel
kehaline Pkehaline Pkeh P/inim Tinimeseõpetusinformaatikafüüsika
tehnoloogia Tkeh P/teh Tkeh P/teh Tkeh P/teh T
tehnoloogia Ttehnoloogia Ttehnoloogia T
Tüldõpeüldõpeüldõpekehaline Tkehaline Tkehaline Tgeograafiamatemaatika
üldõpeüldõpeüldõpeüldõpeeesti keeleesti keelgeograafiamatemaatikainglise keel
kehalineüldõpeüldõpeüldõpeloodusõpetuskõneraviinglise keelinglise keelmatemaatika
üldõpekehalinekehalineüldõpeloodusõpetusloodusõpetusvene keelvene keelmatemaatika
inglise keelinglise keelloodusõpetuseesti keeleesti keelfüüsika
keh P/teh Tkeh P/teh Tkunstiõpetuskirjanduskirjandusbioloogia
tehnoloogia Tmuusikamuusikageograafiabioloogia
Küldõpeüldõpeüldõpekehaline Pkehaline Pkeh P/mat Tmatemaatikabioloogiaeesti keel
üldõpeüldõpeüldõpeüldõpematemaatikaajaluguajalugubioloogiavene keel
üldõpeüldõpeüldõpeüldõpekeskkondajaluguajalugumatemaatikainglise keel
muusikamuusikainglise keelettevõtluskirjanduskirjanduskunstiõpetusmatemaatikainglise keel
kehalineinimeseõpetusinimeseõpetusinglise keelinglise keelloodusõpetuskirjanduskirjandusmatemaatika
kehalinekehalineüldõpeinglise keeleesti keeleesti keelmatemaatika
bioloogiamuusikamuusika
Nüldõpeüldõpeüldõpeüldõpeeesti keeleesti keelkehaline Pkehaline Pkehaline P
üldõpeüldõpemuusikamuusikamatemaatikavene keelloovtööinimeseõpetuskeemia
üldõpeüldõpetantsuõpetustantsuõpetusajalugumatemaatikamatemaatikafüüsikakeemia
tantsuõpetustantsuõpetusüldõpeinglise keelajalugumatemaatikamatemaatikafüüsikakirjandus
üldõpekeh T/teh Pkeh T/teh Pkeh T/teh Pvene keelvene keelgeograafia
tehnoloogia Ptehnoloogia Pinglise keelinglise keelgeograafia
keh T/teh Pkeh T/teh Pkeh T/teh P
tehnoloogia Ptehnoloogia P
Rmuusikamuusikainglise keelkehaline Tkehaline Tinglise keelajalugukirjandus
üldõpeüldõpeüldõpeüldõpekunstiõpetusinglise keelloovtööajaluguvene keel
üldõpeüldõpeüldõpeüldõpeeesti keeleesti keelloodusõpetuskarjäärkarjäär
tantsuõpetustantsuõpetusüldõpeüldõpekirjanduskirjandusloodusõpetuskunstiõpetuskunstiõpetus
tantsuõpetustantsuõpetusinglise keelinformaatikainformaatikaühiskond
ühiskond
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210