Teavet lapsevanemale

ÜLDINFO

 • Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00.
 • Kui Teie laps tuleb lasteaeda, siis peaks ema või isa leidma aega lapsega koos lasteaiaga harjumiseks (kohanemisperioodi pikkus võib olla olenevalt lapsest erinev).
 • Hommikul koos lapsega lasteaeda tulles, leidke piisavalt aega, et saata oma laps rühma ja õpetajale isiklikult üle anda.
 • Palun rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis suudame Teie last paremini mõista.
 • Laps tooge lasteaeda õigeaegselt:  kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt  viis minutit enne söögi algust; kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt kella üheksaks  (9.10 algavad õppetegevused).
 • Palun teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.
 • Kui lapse toob lasteaeda ja viib koju vend või õde, on vaja kirjutada õpetajale sellekohane avaldus. Oleks siiski hea, kui lapsevanem kord nädalas tuleks rühma ja vestleks õpetajatega.
 • Kui Te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma õpetajaga kontakti võtmata.
 • Lasteaed on suletud riigipühadel. Lühendatud tööpäevad on jõulupühale, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale ja võidupühale eelnev tööpäev. Siis suletakse lasteaed kell 15.00.
 • Kollektiivpuhkus on  juuli kuus, siis on lasteaed suletud.
 • Kui muutub teie koduse või töötelefoni number, siis palun teavitage sellest rühma õpetajat ja kooli sekretäri.
 • Lasteaeda võib kaasa võtta kodust mänguasju (rühmaõpetajaga kokkuleppel), kuid mitte kalleid ja õrnu mänguasju. Samuti ei tohi kaasa võtta ohtlikke esemeid.
 • Õpetaja ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.


REGISTREERIMINE

Lasteaeda saab oma last registreerida igal tööpäeval kella 8.30-12.30 kooli kantseleis. Registreerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Täidetud lapsevanema avaldus (.doc)
 • Lasteaiakoha kasutamise leping (.doc)
 • Lapse terviseleht (.pdf)

Küsimuste tekkimisel on võimalik pöörduda direktori poole tööpäeviti telefonil (372) 77 69 304 või 51 15 576.

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Lapse lasteaiast väljaarvamise avaldus on leitav siit .pdf


LAPS JA RIIETUS

 • Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope lukud) ning korrastatud välimusega.
 • Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
 • Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad).
 • Toas on vajalikud vahetusjalanõud (soovitavalt lahtised kingad), mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega võiks laps ise hakkama saada (ei soovita pehme tallaga susse ja botaseid).
 • Õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Samuti jälgige, et riietus vastaks ilmastikule.
 • Kindlasti palume märgistada laste riided ja jalanõud. Talvisel perioodil ka kelgud ja liulauad.


SÖÖMINE

 • Lasteaias on kolm söögiaega: hommik, lõuna ja oode.
 • On võimalik loobuda mõnest söögikorrast. Söögikordasid saab muuta  täiskuude kaupa.
 • Menüüd on välja pandud rühmadesse stendile nädalate kaupa.
 • Palume teatada oma rühma õpetajale lapse puuduma jäämisest ja tagasi tulekust lasteaeda eelmisel tööpäeval.
 • Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline.
 • Kui Teie laps toob lasteaeda maiustusi, siis on kena kui sellest saavad osa ka kaaslased.


LASTEAIAMAKS

 • Lasteaia kohamaks 2020. aastal on 35 eurot kuus (va juuli), arve esitab valla raamatupidaja igakuiselt, mis saadetakse lapsevanema poolt antud e-mailile.
 • Tasumisvõimalus on ainult ülekandega panka (kindlasti märkida selgitusse lapse nimi ja lasteaeg, kus laps õpib), erandjuhtudel võib sularahaga arveldada valla raamatupidamises.
 • Kui teil on tekkinud lasteaiamaksude tasumisel võlgnevus üle kahe kuu, on hoolekogul õigus Teie laps lasteaiast välja arvata.
 • Kui laps mingil põhjusel ei käi lasteaias vähemalt ühe kuu ulatuses (või kauem), siis on lapsevanemal võimalus kirjutada direktorile avaldus lapse ajutiselt lasteaiast lahkumise kohta ja saada selleks kuuks maksuvabastus osalustasust (avaldusele kindlasti märkida lapse lahkumise ja tagasituleku kuupäevad).
 • Makseraskuste korral on võimalik Põltsamaa valda sisse kirjutatud peredel taotleda Põltsamaa Vallavolikogu Sotsiaalkomisjonilt kohatasu maksmisel soodustust.


LAPS JA HAIGUSED

 • Haige lapse hoiukoht on kodu. Haiget last lasteaeda tuua on keelatud.
 • Rühma õpetajal on seadusega keelatud anda lasteaias lastele ravimeid (v.a esmaabi), ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta (kui lapsel on vaja päeva jooksul ravimeid, siis on vajalik lasteaeda tuua raviarsti ettekirjutused).
 • Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps veel vastuvõtlik uutele nakkustele.
 • Kui laps haigestub lasteaias võtab rühmaõpetaja Teiega kohe ühendust. Lasteaeda tagasi tulles palume esitada perearsti tõend lapse paranemise kohta. Tõendil peaks olema perearsti soovitused selle kohta, kui laps vajab peale haigusperioodi eritingimusi.


KOOSTÖÖ

 • Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
 • Ärge kartke pöörduda lasteaia logopeedi, õpetajate või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.
 • Kui Te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt.
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest saate teavet rühma riidehoiu seinal oleval stendil. Stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui vanemad tema tegevuse vastu huvi tunnevad.

Nii meil kui ka Teil -  lapsevanematel - on ühine eesmärk - arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsusele. See on võimalik vaid meie ühise koostöö tulemusena.

 

Meie lasteaias on kasutusel metoodika - Kiusamisest vabaks (.pdf)

Lasteaeda astumiseks vajalikud dokumentide alused

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210