Lasteaed

Rühmad on komplekteeritud laste vanust arvestades, 2-4 aastaste rühm ja 4-5 aastaste rühm ja 6-7 aastaste rühm. Lapsed tulevad meie lasteaeda Adavere alevikust, Kalme külast, Mõhkülast, Pudukülast, Puiatust, Räsna külast. Samaealised lapsed õpivad oma vanusele vastavaid teenindusvõtteid ja õppetööd on lihtsam organiseerida. Lapsed tegutsevad innukalt- nendele meeldib uusi nähtusi vaadelda, olla ise loojad ja avastajad. Õpetaja ülesandeks on luua lapsele võimalused, suunata lapsi tegutsema, korraldada laste iseseisvat tööd ja olla situatsioonide lahendajaks.

 

MUHV'i RÜHMAS
on 9 last vanuses 1,5-3 aastat

Õpetaja: Inga Reinmaa
Õpetajaabi: Aive Lättemäe

KINGPOOL'e RÜHMAS
on 10 last vanuses 3-6 aastat

Õpetaja: Tiia Lants
Õpetajaabi: Merle Lumiste

SAMMALHABE RÜHMAS
on 12 last vanuses 5-7 aastat

Õpetaja: Varje Andruse
Õpetajaabi: Sirje Nõlvak

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210