Lasteaed

Rühmad on komplekteeritud laste vanust arvestades, 2-4 aastaste rühm ja 4-5 aastaste rühm ja 6-7 aastaste rühm. Lapsed tulevad meie lasteaeda Adavere alevikust, Kalme külast, Mõhkülast, Pudukülast, Puiatust, Räsna külast. Samaealised lapsed õpivad oma vanusele vastavaid teenindusvõtteid ja õppetööd on lihtsam organiseerida. Lapsed tegutsevad innukalt- nendele meeldib uusi nähtusi vaadelda, olla ise loojad ja avastajad. Õpetaja ülesandeks on luua lapsele võimalused, suunata lapsi tegutsema, korraldada laste iseseisvat tööd ja olla situatsioonide lahendajaks.

 

MUHV'i RÜHMAS
on 11 last vanuses 1,5-3 aastat

Õpetaja: Inga Reinmaa
Õpetajaabi: Aive Lättemäe

KINGPOOL'e RÜHMAS
on 12 last vanuses 3-6 aastat

Õpetaja: Tiia Lants
Õpetajaabi: Merle Lumiste

SAMMALHABE RÜHMAS
on 13 last vanuses 5-7 aastat

Õpetaja: Varje Andruse
Õpetajaabi: Sirje Nõlvak

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210