KIK

PROJEKT: KIK õppekäigud 2021/2022 õppeaastal
KIK projekt – Adavere Põhikooli õppekäigud 2021/2022 õppeaastal viivad meid sel sügisel Soomaale, Tipu Looduskeskusesse.
1) sõit 16.09.2021
1. grupp lasteaed (koolieelikud) + 1. kl koos, 12+9 last/õpilast - Krooksu avastused tiigis
8.-9. kl, 3+9 õpilast - Taastuvenergia õppepäev

2) sõit 23.09.2021
5.-7. kl, 5+9+7 õpilast - Elu ja ringlused mullas
2.-4. kl, 13+4+3 õpilast - Krooksu avastused tiigis

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas meie projektitaotluse: Adavere Põhikooli õpilaste õppekäigud 2020/2021 õppeaastal.

Õppekäikude sihtkohaks on Endla Looduskeskus.
14.09. saabusid õpilased 7. – 9. klassist tutvuma Männikjärve metsa ja rabaga. Rabas oli, mida vaadelda, õppida, üles tähendada ja meelde jätta. Programmi viis läbi ja juhendas õpilasi Elo Raspel. Põnev ja hariv oli – kuidas ja mis tingimustes raba tekib; mis on turvas ja kui vesine ja salalik on turbasammal; raba värv ja taimestiku kidurus; linnud ja roomajad; erilise toitumisharjumusega huulhein. Õpilased mõõtsid laugaste vee läbipaistvust ja lauka sügavust, samuti vee ja õhutemperatuuri. Veereservuaar, rabalaugas, kostitas ka januseid. Juba vaade rabale tegi tunde eriliseks – lummavaks.
Metsaala oma seente, pohlade, sinikate, sambla põõsa- ja puurindega nõudis metsatüübi määramisel juba vaatlusoskust. Olime rahul, pisukese väsimusega kontides, aga nii hea ilmaga rabamaastikku nautida pole ju kõigile antud!  

5.-6. klass KIK õppekäigust Endla looduskeskuses – programm: Männikjärve mets ja raba
Läbitud õppeprogramm täitis oma eesmärki.
Rakendatud metoodikad lähtusid laste east, programmi temaatikast, eesmärkidest ja säästva arengu hariduse põhimõtetest ning olid tõhusad. Õpperetke käigus võrreldi taimede elutingimusi viljaka pinnasega salumetsas ja turbase pinnasega kõdusoometsas ning rabas. Männikjärve ääres sai õõtsikul kogeda soo kujunemist järve kinnikasvamise teel. Männikjärve rabas liiguti laudteel, mõõdeti temperatuuri õhus ja vees ning laugaste sügavust. Hea maastikuvaate sai 7 m kõrgusest tornist. Metsa- ja rabataimede teadmised kinnistati töölehtede ja mängude kaudu. Matk oli kokku u 5 km pikk. Külastati ka Endla looduskeskuse näitust.

LASTEAIA VANEM RÜHM ENDLA RABALUMMUSES
Matk toimus 23 septembril, 2020. Endla rabas võttis vastu meid tädi Elo. Õppekäik algas tutvumismänguga. Kõik ütlesid oma nimed ringis olles, seejärel asuti giidi juhendamisel retkele. Matkasime läbi hobusekopli metsa ja raba suunas. Õppekava seos: koduloomad, hobune - isasloom täkk, emasloom mära, laps varss. Erinevad taimed – metsa rindelisus; kõrgtaimestik puud ja nende lehed, viljad. Madal taimestik – sambla- ja rohurinne. Laudtee kõrval kraavis tutvustati veejälgimise ja mõõtmise instrumenti. Rabalummuses -rabataimestik mustikad, pohlad, sookail - iseloomulikud tunnused, marjade maitsmine. Järvede tutvustus ja rahvalegendid jutustamine. Kaasas ka pildimaterjal vanadest aegadest. Jää lõikamine ja hobuse kasutamine selle töö tegemisel. Linnuhäälte kuulamine ning pildi materjaliga toetamine. Kinnistav mäng. Minu kui saatva õpetaja arvamus: Oli igati arvestatud lasteaia lapsega. Õppekäik kulges rahulikus, meeldivas ja õppimist soodustavas õhkkonnas. Huvi hoidmine piisav. Haakus õppekavaga ja täitis seatud eesmärgi.

21. septembril käis 3.-4.klass Endla Looduskeskuses ning Männikjärve rabas õppekäigul. Meie giidiks oli Elo, kes viis läbi sisuka õppepäeva, mis haakus õppekavaga koolis. Esmalt jalutasime mööda karjakoplist, kus nägime ilusaid hobuseid. Siis jõudsime segametsa. Seal saime maitsta nii magusaid mustikaid kui hapusid palukaid ehk pohli. Tutvusime ka erinevate seentega. Vaatlesime erinevaid puid ning leidsime nende iseloomulikke tunnuseid. Edasi jõudsime piki laudteed rabasse, kus uurisime ja maitsesime rabavett, vaatlesime turbsammalt ning kuulasime soodushääli. Vaatetornist nägime lummavat rabavaadet. Mõõtsime lauka sügavust ning tegime muid katseid. Tagasiteel märkasime rohelisi ja roosasid seeni, milliseid varem näinud polnud. Loodusmajas tegime õppekäigust kokkuvõtted ning jutustasime, mida me nägime ning õppisime – õppekäik vastas täielikult seatud eesmärkidele. Retke õpimetoodika lähtus õpilase east ja oli tõhus (3), kus uus teadmine sai kinnistatud erinevate tegevuste abil. Jäime õppekäiguga väga rahule.
 

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210