Huvitegevus

TOETAME IGA ÕPILASE ARENGUT …
KUIDAS?

 • Digivõimaluste kasutamine õpilaste jõukohasel tegevusel;
 • e-õppega jätkamine – igas trimestris 1-2 e-õppe päeva;
 • osaleme ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe süvendatud projektis kõigis kooliastmetes;
 • viime läbi mälumänge, mis toetavad õppeainetevahelist lõimingut;
 • kasutame IT võimalusi loovtööde läbiviimisel ja meediatöötluseks (videod);
 • mitmekesistame õppetööd läbi projektide – KIK õppekäigud, SEL e Samm-sammult programmi abil pakume lastele sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi, Bright Minds konkursil osalemine, kus õpilased saavad oskuse luua seoseid õppeainete, tehnoloogia ja ühiskonna vahel;
 • osaleme töövarju- ja ametite päeval;
 • viime koolis läbi Hakkan oskama! päeva;
 • pakume lastele erinevat huvitegevust: automudelismi, orkestris osalemist (bigbänd), näitlemist, tantsimist, sportimist;
 • valmistame lapsed ette oma tuleviku planeerimiseks (karjäär);
 • õpilased saavad algteadmised robootikast;
 • arvestame õpilaste erivajadustega nende õppetöö korraldamisel.

MEIE LASTEAED …

 • on liitunud programmiga TEL ja „Kiusamisest vabaks!“
 • lasteaed tegeleb looduskeskkonna uurimisega mõisa pargis
 • soetatud on robootikaseadmed (HITSA ProgeTiigri projekt) laste arendamiseks
   
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210