EL DAPHNE programmi projekt "Noorte kaasamine kiusamise ennetamisse"

TORE osaleb Euroopa Liidu Daphne programmi rahvusvahelises projektis 

Rahvusvaheliseks projektiks on „Peer Support and Youth Participation in Bullying Prevention“, mis tõlkes tähendab tugiõpilastegevus ja noorte kaasamine kiusamise vähendamisse.

Projektis osalevad Eesti, Soome, Rootsi ja Ungari tugiõpilasühingud. Projekti käigus vahetame kogemusi ja õpime üksteiselt. Lõpuks teeme kogumiku, kuhu koondame osalevate organisatsioonide kogemused je meetoodikad. Suuremat tähelepanu saab sealjuures küberkiusamine, mis on sageli varjatud ja samas järjest kasvav kiusamisliik. 

Projekt algas 2015. aasta kevadel, mil valisime välja 3 kooli, kes soovisid projektis osaleda. Nendeks on Adavere, Lustivere ja Ilmatsalu kool. Igas koolis moodustati oma projektitiim, kuhu kuuluvad kooli juhtkonna liikmed, TORE ringi juhendaja(d) ja aktiivse pedagoogid, kes soovivad panustada kiusamise vähendamisse ning sotsiaalsete oskuste arendamisse koolis.

Detsembri alguses tulevad koolitiimid kokku Tallinnas, et oma teadmisi ja kogemusi jagada. Sama ajal koguneb Tallinnasse ka projekti rahvusvaheline tiim. Kasutame seda aega, et võimaldada eesti koolitiimidel ja välismaalastel otseselt ja vahetult suhelda.

Projekt võimaldab meil kohtuda kõigi kooli keskastme õpilastega, olla kohapeal toeks torekatele, teha koolitusi õpetajatele ja ka lastevanematele.

Esimest korda TORE ajaloos võimaldab see projekt meil teha koolides uuringu kiusamisest. Projekti lõppedes 2016. aasta lõpul teeme kordusuuringu, et näha, kas tugiõpilastegevusel ja koolitiimi jõupingutusel on ka mõõdetavat mõju.

Loe lisaks http://tore.ee/index.php?id=598

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210