Aitäh!

Õpilaste nõustamine

Õpilaste nõustaja/hingehoidja Aire Parts annab teada, et on veel kahel järgneval neljapäeval koolis reaalselt olemas, aga samuti kättesaadav telefoni ja arvuti kaudu (nt FB, e-mail). Mõte selles, et kes väga mures, hirmul või kellel pole kellegagi rääkida, oleks võimalus ühendust võtta.
Adavere õpilaste aeg on ikka neljapäeviti kell 9.00-14.00. Kriitilisematel juhtumitel muidugi igal ajal.
Vajadusest tuleks nõustajale märku anda!
Telefon 566 888 91 või aireparts@gmail.com 

ÕPPETÖÖ KORRALDAMISEST ADAVERE PÕHIKOOLIS

  • Õppetöö jätkub distantsõppel kuni 5.06.2020
  • Haridus- ja Teadusministeerium soovitab distantsõppe õpikoormust vähehaaval vähendada ja tegeleda kokkuvõtvate teemadega
  • Raskustes õpilastele võimaldab kool kontaktõpet/konsultatsioone kooli ruumides arvestusega, et korraga ei viibi kohal üle 10 õpilase. Klassijuhatajad teavitavad õpilasi nö kontaktõppe tunniplaanist

Eriolukorra väljakuulutamine Eestis

12. märts 2020 kuulutas Eesti Vabariigi valitsus seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.
Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.
Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.

Ajutise e-õppe kehtestamine

Head õpilased ja vanemad
Seoses Eestis kujunenud viirusohtliku olukorraga ning lähtudes Põltsamaa vallavalitsuse otsusest katkestab Adavere Põhikool õppetöö koolimajas 13.03-20.03.2020 ning rakendab e-õppe (e-kooli vahendusel).
Õppetöö lasteaias jätkub tavapärasel moel. Lasteaialapse kojujäämise otsustab vanem.
Soovime kõigile mõistvat suhtumist.

Põltsamaa Vallavolikogu otsuse teatavakstegemine

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 3 teavitab Põltsamaa Vallavalitsus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ning selle õpilasi ja nende vanemaid Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsusest nr 1-3/2020/11 "Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine".
Link otsusele: http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/4108437

Põltsamaa Vallavalitsuse nimel Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.
 

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210